SANZEN SEKAI NO KARASU WO KOROSHI

Sanzen Sekai No Karasu Wo Koroshi

Completed
Other titles :

三千世界の鴉を殺し, To Kill the Crows of 3000 Worlds (Saiki Keita)

Author(s) :
Saiki Keita
Share :
Synopsis :

After making a grave mistake, a military man visits an old friend and says goodbye to his current life.