KINYOKU NO GARUDA - NANTO GOSHASEI ZENSHI

Kinyoku No Garuda - Nanto Goshasei Zenshi

On going
Other titles :

金翼のガルダ~南斗五車星前史~, Hokuto no Ken - Garuda Gaiden, Houkuto no Ken Gaiden - Garuda of the Golden Wing

Author(s) :
Yamaguchi Yoshiji
Share :
Synopsis :

Spin-Off of Hokuto no Ken.