JUNAI NO SHIZUKU

Junai No Shizuku

Completed
Other titles :

Droplets of Pure Love

Author(s) :
Higashino You
Share :
Synopsis :

From Yaoi Otaku Translation: The sequel of Okamoto x Shiragane.